Prawo Jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla.
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. powyżej, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1 z przyczepą lekką.
 • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących.
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 
Kategoria AM – zastąpiła kartę motorowerową.

Minimalny wiek kiedy można zapisać się to 14 lat osoby niepełnoletnie aby zapisać się na kurs muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

AM uprawnia do kierowania motorowerem, czyli pojazdem jednośladowym lub dwuśladowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, oraz czterokołowcem lekkim.

 
Kategoria A1 – wstępniak do motocyklizmu

O uprawnienie pierwszego stopnia mogą starać się osoby od16 roku życia, a prawko takie daje możliwość kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW (15KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW (20,39KM),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 
Kategoria A2

Drugi stopień w drodze do dużego sprzęta i jednocześnie totalna nowość w Polsce. Osiemnastolatkowie, którzy do tej pory mogli wsiadać na eRłany, czy inne litrowe Gixery, teraz będą musieli zatrzymać się tutaj – koniec, kropka.
Posiadacze A2 mogą jeździć:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla [to oznacza, że np. 96-konnego sprzęta nie można tak po prostu „zdławić” – przyp. red.],
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39KM),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 
Kategoria A

Czyli już możesz jeździć ze starszymi kolegami, a do tego na czym tylko chcesz. Pełne „A” wprawdzie pozwala na jazdę dowolnymi motocyklami, ale posiada swoje ograniczenie – minimalny wymagany wiek:

 • 20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2
 • 21 lat — dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39KM), jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A
 • 24 lata — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.

Ograniczenia wiekowe obejść można wstępując do wojska, straży pożarnej, policji i straży granicznej. Ci funkcjonariusze mogą starać się o kategorię A już po osiemnastce.

Krótko mówiąc, na pełnowymiarowe motocykle można wsiąść najwcześniej w wieku 20 lat pod warunkiem posiadania 2-letniego doświadczenia z kategorią A2. Z kolei nowicjusze mogą zacząć przygodę z dużymi sprzętami dopiero w wieku 24 lat